Otázka:

Správne sú manželia Moťovský alebo Moťovskí?

Heslá:

manželia, Jesenský

Odpoveď:

 

Pri priezviskách adjektívneho typu (ktoré majú tvar prídavného mena) je v spojení so slovami manželia náležitá podoba priezviska v množnom čísle, napr. Jesenský – manželia Jesenskí, Novotný – manželia Novotní, Moťovský – manželia Moťovskí, Hrubý – manželia Hrubí


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu manželia