Otázka:

Aký je tvar slova agenda v genitíve množného čísla – agend alebo agiend?

Heslá:

agend, agenda, genitív

Odpoveď:

 

Slovo agenda má v genitíve množného čísla tvar agend,ktorý sa uvádza v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka; obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovniky.korpus.sk.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu agend