Otázka:

Aké podoby majú zdrobneniny od mena Alica? Je správne slovo podčiarkovník?

Heslá:

Alica, Alicka, Alinka, Aluška, podčiarkovník

Odpoveď:

 

 

Zdrobnenina utvorená zo ženského rodného mena Alica má podobu Alicka, v 1. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka sa uvádzajú aj podoby Alinka Aluška.

Grafický znak v podobe krátkej vodorovnej čiary umiestnenej v spodnej časti riadka _, ktorý sa používa na vizuálne oddelenie dvoch slov (ktoré nemôžeme oddeliť medzerou) a ktorý je často aj súčasťou e-mailových adries, nazýva sa podčiarkovník.Keďže ide o nové slovo, slovníkovo nie je zatiaľ spracované.

 


Otázka z 06. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Alica