Otázka:

Dobrý deň, píše sa správne Babylon alebo babylon, keď mám na mysli nie mesto, ale nedorozumenie?

Heslá:

babylon

Odpoveď:

Zovšeobecnené podstatné mená, ktoré vznikli z vlastných podstatných mien, píšeme s malým začiatočným písmenom. Tak je to aj pri slove babylon, ktoré pomenúva „zmätok, chaos, neporiadok, bludisko“.


Otázka z 17. 01. 2004 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2004

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu babylon