Otázka:

Píše sa v spojení "prv než sa dohodneme" čiarka pred než?

Heslá:

prv než

Odpoveď:

 

Na začiatku vety Prv než sa dohodneme, budeme musieť prediskutovať veľa sporných otázok stojí podraďovacia spojka prv než, ktorá tvorí jeden celok a píše sa bez čiarky (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, heslo prv – II. prv ako, prv než).


Otázka z 04. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prv než