Otázka:

Povedali nám, že v slovenčine je spojenie Už za 5 minút ranná šou nesprávne. Je to pravda?

Heslá:

za päť minút, o päť minút

Odpoveď:

V slovenčine sa spojením predložky za so štvrtým pádom podstatných mien vyjadruje časový úsek, počas ktorého trvá dej. Napríklad v spojení urobím to za hodinu sa predložkou za vyjadruje trvanie úkonu (jednu hodinu). Podobne napríklad vo vete Kúzelník vyčarí za dve sekundy kyticu papierových kvetov spojenie za dve sekundy označuje krátky časový úsek realizácie triku.

            Na označenie času (bodu v čase), keď sa niečo stane (napríklad niečo sa začne), používame predložku o: o desať minút zaznejú olympijské fanfáry, o dva dni sa dozviete výsledok, o chvíľu uvidíte ďalšiu časť seriálu (porov. vyjadrenie trvania pomocou predložky za: za desať minút to nestihnem prečítať, za dva dni pribral tri kilá, pri požiari prišli za chvíľu o všetko).

            Používanie predložky za v spojení Už za 5 minút (sa začne) ranná šou je nesprávne. Spojenie za 5 minút treba nahradiť spojením o 5 minút, t. j. Už o 5 minút (sa začne) ranná šou.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu za päť minút