Otázka:

Ako sa tvoria rodové náprotivky pri zvieratách?

Heslá:

lev, kôň, kobyla, hus, gunár, šťuka, had, samica hada, samica šťuky, veveričiak Ryško, mama ježková, vrabčica Čimka, samice tuleňa, samice škrečka, levica

Odpoveď:

Zvieratá, predovšetkým ak ide o hospodárske alebo viac-menej známe zvieratá (zväčša cicavce), majú samostatné pomenovania pre oba rody toho istého druhu, napr. levlevica, kôňkobyla, husgunár. Pri niektorých zvieracích názvoch sa však ich  rodové náprotivky nevytvárajú, napr. názvom ženského rodu šťuka sa pomenúva aj samec, aj samica a na vyjadrenie pohlavia šťuky použijeme pomenovanie utvorené opisným spôsobom – samec šťuky (resp. aj samica šťuky) – a (opačne) pri názve hadsamica hada. Výnimkou sú pomenovania zvierat v rozprávkach, kde môžu byť umelo vytvorené i také názvy, ktoré sa v zoologickej terminológii ani v bežnej reči nepoužívajú, napr. veveričiak Ryško, mama ježková, vrabčica Čimka a pod. Na pomenovanie samice tuleňa alebo samice škrečka sa v slovenčine používa opisný spôsob.


Otázka z 20. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu lev