Otázka:

Správne hovorím, keď si myslím, že prídavné meno od slova výrobok je výrobkový? A čo v prípade prídavného mena produktový utvoreného od podstatného mena produkt?

Heslá:

výrobok, výrobkový, produkt, produktový

Odpoveď:

Ako správne uvádzate, z podstatného mena výrobok je utvorené prídavné meno výrobkový a z podstatného mena produkt je utvorené prídavné meno produktový. Obe prídavné mená sú správne utvorené, no v jazykových príručkách sa neuvádzajú, pretože pri slovách výrobok a produkt sa vzťah vyjadruje častejšie konštrukciou s nezhodným prívlastkom, napr. výrobkový rad – rad výrobkov, produktový katalóg – katalóg produktov. 


Otázka z 14. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 15. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výrobok