Otázka:

Sú spojenia "detailne o všetkom" a "všeobecný rozhľad" opozitami?

Heslá:

detailne, všeobecný rozhľad

Odpoveď:

Keďže detailne znamená podrobne a prídavné meno všeobecný má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka význam „zahŕňajúci iba podstatné veci, nie podrobný“, vyjadrenia detailne o všetkom všeobecný rozhľad, ak sa použijú zástupne, dajú sa vnímať ako čiastočné významové opozitá. Môžu však byť formulované aj ako dve požiadavky –  mať všeobecný rozhľad a zároveň vedieť detailne o všetkom.


Otázka z 27. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu detailne