Otázka:

Aký je rozdiel medzi slovami velebný a velebený?

Heslá:

velebný, veleba, velebený, oslavný, oslavovaný, trestný, trestaný, velebiť, pochvalný, pochválený

Odpoveď:

Slovo velebný je prídavné meno utvorené z podstatného mena veleba, slovo velebený je tvar (trpné príčastie) slovesa velebiť vo význame „oslavovať, zvelebovať, chváliť“ a má význam „oslavovaný, chválený“. Podobne máme napríklad aj dvojice (prídavné meno – trpné príčastie) oslavný (z oslava ) – oslavovaný (tvar slovesa oslavovať), pochvalný (z pochvala ) – pochválený (tvar slovesa pochváliť), trestný (z trest) – trestaný (tvar slovesa trestať).

 Prídavné meno velebný aj sloveso velebiť sa v súčasnosti hodnotia ako knižné slová,  ktoré sú charakteristické pre písomné prejavy v štýloch verejného styku (umeleckých, rétorických a publicistických) a sú zväčša súčasťou pasívnej slovnej zásoby.


Otázka z 02. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu velebný