Otázka:

Aký je rozdiel medzi slovami štatút a status?

Heslá:

štatút, status

Odpoveď:

 

 

Slovo štatút je podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka „1. organizačný poriadok, stanovy, 2. právny vzťah, právny stav ap. upravený príslušnými predpismi“. Slovo status (tamže) má význam „stav, postavenie, situácia“.


Otázka z 04. 12. 2003 bola zodpovedaná dňa 05. 12. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu štatút