Otázka:

Ako sa nazýva obyvateľ Trenčianskych Teplíc?

Heslá:

Trenčianskotepličan, tepličan

Odpoveď:

Obyvateľ Trenčianskych Teplíc je Trenčianskotepličan, skrátene aj Tepličan. Názvy slovenských obcí sa spolu s príslušnými obyvateľskými menami a prídavnými menami uvádzajú v časti Názvy obcí na Slovensku v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na stránke www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 16. 04. 2008 bola zodpovedaná dňa 16. 04. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Trenčianskotepličan