Otázka:

Akú podobu má prídavné meno utvorené zo slova víno? Je správne pomenovanie vínny strik? Alebo vinný strik?

Heslá:

víno, vínny, vínny sud, vínna pivinca, vínne kvasinky, vínny strek, vínový, vínový strek

Odpoveď:

Prídavné meno utvorené zo slova víno má podobu vínny, napr. vínny sud, vínna pivnica, vínne kvasinky. Nápoj z vína so sódou alebo minerálnou vodou je vínny strek (nie strik). Prídavné meno vinný, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, je utvorené zo slova vina a náležité je napríklad v spojeniach vinný páchateľ, vinný človek. V spojení so slovom strek možno použiť aj prídavné meno vínový – vínový strek. 


Otázka z 28. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu víno