Otázka:

Môžem použiť v slovenčine sloveso divestovať? V angličtine vyjadruje opak slovesa investovať.

Heslá:

divestovať

Odpoveď:

Sloveso divestovať (z angl. divest) ako opak slovesa investovať s významom „vkladať, vložiť finančné prostriedky do niečoho“ je novšie, slovenské výkladové slovníky ho zatiaľ nezachytávajú. V súčasnej slovenčine sa sloveso divestovať používa ako termín v oblasti ekonomiky vo význame „zrušiť investície do niečoho, vzdať sa investícií do niečoho, stiahnuť investície z niečoho; rozdeliť, predať investície“. V textoch Slovenského národného korpusu sa na použitie slovesa divestovať a od neho odvodených slov divestícia a divestičný nachádza 150 dokladov, napr. firmy úspešne divestovali časti podniku, aby sa mohli zamerať na svoju hlavnú činnosť – pre investora je zúžený priestor na divestície (výstup z firmy) Po svete začali vznikať divestičné hnutia, ktoré upozorňujú na problémy zmeny klímy a vyvíjajú tlak na inštitúcie, aby do špinavej energie neinvestovali.


Otázka z 10. 07. 2023 bola zodpovedaná dňa 10. 07. 2023

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu divestovať