Otázka:

Je možné v slovenčine používať výraz thermo, napr. thermohrnček, thermoprádlo?

Heslá:

termo-

Odpoveď:

Prvá časť zložených slov s významom „teplo, teplý, tepelný, teplota“ sa v slovenčine píše bez spoluhlásky h ako termo-, napr. termočlánok, termoska, termostat. Slová, na ktoré ste sa spytovali, sú termohrnčektermobielizeň (nie termoprádlo, slovo prádlo je český výraz a v slovenčine je nespisovný). Podoba thermo- súvisí s pôvodným gréckym slovom thermos (teplý, horúci), používa sa napr. v anglickom jazyku.


Otázka z 04. 07. 2022 bola zodpovedaná dňa 04. 07. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu termo-