Otázka:

Je spisovný pojem osečkovanie viniča? Ide o strihanie vrcholkov viniča.

Heslá:

osečkovanie, snímanie vrcholov letorastov, odstraňovanie výhonkov

Odpoveď:

Výraz osečkovanie má pôvod v češtine, kde sa sloveso osečkovat používa vo význame „odstraňovať výhonky viniča“ (porov. Slovník spisovného jazyka českého zo 60. rokov). V Česko-slovenskom slovníku sa pri slovese osečkovat uvádza slovenský ekvivalent odrezávať výhonky. V odbornej literatúre sa zelené práce v pestovaní viniča nazývajú snímaním (odvŕškovaním) letorastov, takáto terminológia sa používa v publikácii Vysoké vedenie viniča (1970). V odbornej publikácii Vinohradníctvo (1969) sa uvádza termín snímanie vŕšia. Aj keď sa medzi vinohradníkmi používa aj výraz osečkovanie, prikláňame sa k odborným výrazom odstraňovanie/odrezávanie výhonkov, snímanie vrcholov letorastov.


Otázka z 23. 05. 2022 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osečkovanie