Otázka:

Môže sa skrátená podoba názvu The New York Times v slovenčine skloňovať ako Timesy, Timesov, Timesom?

Heslá:

Times, The New York Times

Odpoveď:

Používanie skrátenej podoby Timesy ako pomnožného podstatného mena mužského rodu utvorenej z názvu amerického denníka The New York Times sa častejšie objavuje v češtine a vzniklo pravdepodobne pod vplyvom pomnožného podstatného mena noviny. To, že tento spôsob prispôsobovania anglického názvu sa využíva aj v slovenčine, potvrdzujú texty Slovenského národného korpusu, kde sa nachádza takmer 500 dokladov na takéto použitie názvu. Viaceré z nich sú z dennej tlače či z prekladovej literatúry. Tvary Timesy, Timesov, Timesom sú hovorové a náležité napr. v dialógoch. Pre úplnosť treba dodať, že názov Times sa v slovenčine používa aj ako podstatné meno mužského rodu v singulári – z Timesu, o Timese, s Timesom, ale aj ako pomnožné podstatné meno, napr. The Times citovali.


Otázka z 23. 03. 2022 bola zodpovedaná dňa 23. 03. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Times