Otázka:

Aký význam má slovo škriatok?

Heslá:

škriatok, malý tvor, rarášok, zmok, trpaslík, trpaslíčka, fafrnok, fafrnka, piadimužík

Odpoveď:

Slovom škriatok sa v slovenčine označuje malý tvor, rarášok, zmok a tak ako sa k týmto slovám neutvorila ženská prechýlená podoba, nemáme ju ani pri slove škriatok. Slovami škriatok, rarášok, zmok, piadimužík alebo trpaslík sa v ľudovej slovesnosti ustálene pomenúvali drobné bytosti, ktoré boli jedného (mužského) pohlavia. V literatúre, predovšetkým v rozprávkach, je však niekedy potrebné vytvoriť aj také podoby slov, ktoré sa bežne nepoužívajú, a vtedy možno k podstatným menám mužského rodu umelo vytvoriť aj prechýlené názvy, napr. trpaslík – trpaslíčka, fafrnok – fafrnka. 


Otázka z 27. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu škriatok