Heslo: zlomky

Otázka:

Ako správne napísať slovom zlomky, konkrétne tieto prípady: 1/300 a 1/32?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako sa má správne čítať zlomok 1/34 (čitateľ 1, menovateľ 34)? V starších učebniciach sa uvádzalo jedna štyriatridsiatina. V nových učebniciach matematiky autor používa slovo tridsaťštvrtina. Zároveň však pri inom zlomku použije formuláciu štrnásť jedenadvadsatín. Je správne dvadsatina, alebo dvadsiatina?

celá otázka a odpoveď