Heslo: stavebný dozor

Otázka:

Ako sa skloňuje spojenie stavebný dozor? Sú správne spojenia v osobe stavebného dozora, od stavebného dozora mal informáciu, oznámi svoje stanovisko dozorovi?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je správne "poskytujeme služby stavebného dozora" alebo "poskytujeme služby stavebného dozoru"?

celá otázka a odpoveď