Heslo: otcu

Otázka:

Chcem sa spýtať, či je správne používať v cirkevnom texte "Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému" a nie "Sláva Otcovi, Synovi a Duchovi Svätému". Rovnako tak v modlitbách používanie v oslovení "Ježišu", príp. "Pane Ježišu" a nie "Ježiš" a "Pán Ježiš".

celá otázka a odpoveď