Heslo: odstavec

Otázka:

Je správne používať slovo odstavec v zmysle samostatnej časti textu, ktorej začiatok je umiestnený na novom riadku?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako písať úvodzovky, keď je priama reč rozdelená do niekoľkých odstavcov?

celá otázka a odpoveď