Heslo: kde

Otázka:

Dobrý deň, v akých situáciách sa využívajú opytovacie zámená kde a kam?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

V akom kontexte môžem používať ukazovacie zámeno tu? Aké zámeno mám použiť vo vetách Tu som chodil do školy alebo Sem som chodil do školy? A čo v prípade viet Tu chodievam nakupovať a Sem chodievam nakupovať?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Je vo vete "Preklady, kde ani odborník nenájde chybu" spojka kde použitá správne?

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Aká spojka má byť použitá vo vete "Jedna z docentiek nezabudne pripomenúť praktiky, ktoré panovali pri prijímacích pohovoroch, kedy bola stanovená 10 % kvóta..."

celá otázka a odpoveď
Otázka:

Ako je to s používaním zámen kam, kde, sem, tu? Keď sa môžem spýtať Kde chodíš nakupovať, prečo nemôžem odpovedať Tu chodím nakupovať? Naozaj je správna len odpoveď Sem chodím nakupovať?

celá otázka a odpoveď