Heslo: akcieneschopný

Otázka:

Má zápor prídavného mena akcieschopný podobu neakcieschopný?

celá otázka a odpoveď