Kontakt

Z dôvodu mimoriadnej situácie spojenej so šírením vírusu COVID-19 a v nadväznosti na odporúčania Ústredného krízového štábu SR je Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV zatvorený. Z tohto dôvodu nefunguje ani telefonická jazyková poradňa. Viac informácií nájdete na stránke juls.savba.sk.

V prípade technických problémov nás, prosím, kontaktujte na adrese jazykovaporadna@smeonline.sk