Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovné spojenie koaličná/Koaličná rada?

Heslá:

koaličná rada

Odpoveď:

Slovné spojenie koaličná rada sa nepokladá za vlastné meno, je všeobecným pomenovaním a píše sa s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 14. 01. 2022 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu koaličná rada