Otázka:

Existuje slovenská vžitá podoba názvu ukrajinského mesta Khmelnytsky? Akú príponu má v lokáli jednotného čísla?

Heslá:

Khmelnytsky

Odpoveď:

Názov ukrajinského mesta sa v slovenčine ustálene používa v podobe Chmeľnyckyj a takto sa uvádza napr. aj v 6. zv. encyklopédie Beliana (aj na https://beliana.sav.sk/heslo/chmelnyckyj). Podoba Khmelnytsky je utvorená pravdepodobne podľa ukrajinských pravidiel prepisu z azbuky do latinky. Názov Chmeľnyckyj sa skloňuje ako prídavné meno, v lokáli singuláru má tvar v Chmeľnyckom.

 

 


Otázka z 14. 01. 2022 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Khmelnytsky