Otázka:

Je správne použiť slovo jubileum aj v súvislosti s neokrúhlym výročím, napr. 28. jubileum? V slovníkoch sa neuvádza, že sa viaže výlučne s okrúhlymi výročiami.

Heslá:

jubileum, jubilejný

Odpoveď:

Vo výkladových slovníkoch sa slovo jubileum uvádza s významom „výročie dôležitej udalosti“ (Slovník súčasného slovenského jazyka H – L, 2011) či „významné výročie dôležitej udalosti; oslava tohto výročia“ (Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). Uvádzaná významnosť, dôležitosť sa vzťahuje na okrúhle výročie. Dôkazom toho sú príklady použitia slov jubileum, jubilejný v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L, M – N, O – Pn (2011, 2016, 2021): napr. účastnícky odznak jubilejného zrazu turistov (s významom „výnimočného, okrúhleho“), útočník dnes hrá jubilejnú osemstovku („okrúhlu“), hokejisti hrajú jubilejný osemstý zápas („okrúhly“), oslava životného jubilea zlatej svadby (s významom „50. výročie“), dožiť sa významného životného jubilea (významné jubileum s významom „okrúhle“), streliť jubilejný päťstý gól („okrúhly“), jubilejný miliardtý predaný mobil („okrúhly počet“), očakávame jubilejný rok dvetisíc („okrúhly, výnimočný“), na zámku privítali jubilejného návštevníka („v okrúhlom počte, napr. stého, tisíceho“). Pri neokrúhlom (napr. 28.) výročí sa slovo jubileum nepoužíva.

Pre zaujímavosť uvádzame, že slovo jubileum vzniklo z cirkevného latinského iūbilaeum, podľa spojenia iūbilaeus annus „jubilejný rok“, utvoreného na základe hebrejského jōbēl baran (ako vodca stáda); baraní roh; jubilejný rok“ – išlo o označenie tzv. jubilejného alebo milostivého roku u starých Židov, ktorý sa slávil raz za 50 rokov a jeho začiatok sa ohlasoval trúbením na rohoch (Stručný etymologický slovník slovenčiny, 2015).


Otázka z 14. 01. 2022 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jubileum