Otázka:

Aký je význam skratiek c. r. alebo c. i. pred menom a titulom?

Heslá:

c. r., c. i.

Odpoveď:

Význam skratiek c. r. alebo c. i. pred menom a titulom sa nám, žiaľ, nepodarilo zistiť. Takéto skratky sa neuvádzajú v slovenských výkladových slovníkoch ani v 1. zväzku nového Slovníka súčasného slovenského jazyka. V rozsiahlom Slovníku skratiek a značiek z r. 2004 sa takéto skratky síce uvádzajú, no iba ako skratky anglických slov z oblasti fyziky, resp. z oblasti hudby, ktoré sa pravdepodobne ako súčasť titulu nepoužívajú.


Otázka z 08. 02. 2008 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu c. r.