Otázka:

Ako správne používať termín jednoosobová/jedno-osobová eseročka? Možno použiť SRO aj eseročka?

Heslá:

jednoosobový, jednoosobová eseročka, jednoosobová spoločnosť, jednoosobová s. r. o.

Odpoveď:

Správny tvar zloženého prídavného mena je jednoosobový. V spojení s hovorovým slovom eseročka bude výraz znieť jednoosobová eseročka. V jazykovom korpuse sa uvádzajú tvary jednoosobová eseročka aj jednoosobová s. r. o. Používanie slovného spojenia jednoosobová SRO neodporúčame, skratka pre spoločnosť s ručením obmedzeným je s. r. o. alebo spol. s r. o.

V Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (2011) sa pri hesle jednoosobový uvádza príklad jednoosobová spoločnosť s významom „akciová spoločnosť s jedným akcionárom a spoločnosť s ručením obmedzeným s jedným spoločníkom“.

 

 


Otázka z 14. 01. 2022 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jednoosobový