Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo Reichstag?

Heslá:

Reichstag

Odpoveď:

Nemecké slovo Reichstag s veľkým začiatočným písmenom je pomenovanie nemeckého Ríšskeho snemu (do r. 1945), resp. skrátený názov pre budovu Ríšskeho snemu v Berlíne. Ide o vlastné meno, ktorého pravopis s veľkým začiatočným písmenom prevažuje nad pravopisom s malým začiatočným písmenom aj v korpusových dokladoch, ktorých je napr. oproti slovu wehrmacht oveľa menej. Pri vlastnom podstatnom mene Reichstag nedochádza k apelativizácii, nie je spracované v slovníkoch, preto Vám odporúčame písať ho s veľkým začiatočným písmenom.

 


Otázka z 10. 09. 2021 bola zodpovedaná dňa 10. 09. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Reichstag