Otázka:

S akým začiatočným písmenom treba písať slovo wehrmacht/Wehrmacht?

Heslá:

wehrmacht, Wehrmacht

Odpoveď:

V starších textoch (napr. v slovenskej beletrii) sa slovo Wehrmacht píše s veľkým začiatočným písmenom ako oficiálny názov ozbrojených síl nacistického Nemecka a rovnako sa používa najmä v odborných prácach a encyklopédiách. Aj v korpusových dokladoch pravopis slova s veľkým začiatočným písmenom dominuje.

V Slovníku cudzích slov (akademickom) (2005) sa uvádza heslo wehrmacht, Wehrmacht (nem.) s významom „armáda, branná moc, ozbrojené sily nacistického Nemecka“ variantne, s malým i veľkým začiatočným písmenom. Podstatné meno wehrmacht (nem.) s definíciou „nemecké sily fašistického Nemecka (v rokoch 1935 až 1945)“ sa vo Veľkom slovníku cudzích slov (2008) uvádza iba s malým začiatočným písmenom. Tento spôsob zápisu súvisí so stupňom prebratia cudzieho slova do slovenskej slovnej zásoby, pôvodne vlastné meno Wehrmacht sa postupne stáva všeobecným podstatným menom (apelatívom). Na pravopis má vplyv aj jeho frekvencia, slovo wehrmacht s malým začiatočným písmenom sa vyskytuje najmä v súčasnej beletrii a publicistike. Podstatné meno wehrmacht Vám odporúčame písať s malým začiatočným písmenom, no nemožno vylúčiť ani variant s veľkým začiatočným písmenom Wehrmacht.


Otázka z 10. 09. 2021 bola zodpovedaná dňa 10. 09. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu wehrmacht