Otázka:

Je spojenie za kedy vo vete Za kedy prídete spisovné?

Heslá:

za kedy

Odpoveď:

Spojenie za kedy nie je gramaticky správne. V opytovacích vetách sa v slovenčine používa len opytovacie zámeno kedy. Správna podoba vety je Kedy prídete?

 

 


Otázka z 10. 09. 2021 bola zodpovedaná dňa 10. 09. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu za kedy