Otázka:

Ako sa skloňuje skratka RAR?

Heslá:

RAR

Odpoveď:

Popri skratke RAR vo význame, ktorý uvádzate vo svojom e-maile, funguje i skloňovateľné skratkové slovo rar, čo sa v posledných vydaniach slovníkov cudzích slov naznačuje uvedením pádovej prípony genitívu  a skratkou rodového zaradenia. Ako skratkové slovo je v slovníkoch cudzích slov spracované aj slovo rem. V zátvorkách za heslom sa v slovníkoch cudzích slov neuvádzajú štylistické kvalifikátory, ale pôvod slov. Ak sa v zátvorke uvádza skratka skr., znamená to, že slovo vzniklo zo skratky. V prípade spracovania slova rem v poslednom vydaní Slovníka cudzích slov, z ktorého pravdepodobne citujete, ide o chybu, skratka skr. mala byť v zátvorke. 


Otázka z 01. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 03. 09. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu RAR