Otázka:

Ktoré slovo je vhodné použiť v ekonomickom kontexte, odznieť alebo doznieť, napr. Dôsledky ekonomickej krízy odzneli/dozneli?

Heslá:

odznieť, doznieť

Odpoveď:

Slovesá doznieť a odznieť sú vo význame „prestať znieť“ synonymné (porov. výklad v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, v Synonymickom slovníku slovenčiny, 2004, i v Slovníku súčasného slovenského jazyka, A – G, 2005, a príklady odznela pieseň, odzneli kroky, odzneli výstrely; doznel potlesk, dozneli kroky). Slovník súčasného slovenského jazyka uvádza pri slovese doznieť aj význam „stratiť na intenzite, prestať, skončiť sa, zaniknúť“ a medzi príkladmi slovné spojenia ešte nedoznela jedna aféra, už sa začala druhá; doznenie príznakov choroby. Tento význam bude zachytený aj pri slovese odznieť v pripravovanom 4. zväzku citovaného slovníka.

Slovesá doznieť a odznieť sa vo význame „stratiť na intenzite, skončiť sa“ považujú za synonymné a vo vete, ktorú uvádzate, možno použiť obe slovesá: Dôsledky ekonomickej krízy dozneli./ Dôsledky ekonomickej krízy odzneli.


Otázka z 15. 07. 2021 bola zodpovedaná dňa 15. 07. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odznieť