Otázka:

Patrí želanie majte pekný deň na záver správ, relácie a pod.?

Heslá:

majte pekný deň, pekný deň

Odpoveď:

Fráza Majte pekný deň! je doslovným prekladom (kalkom) z anglického Have a nice day! a v poslednej dobe je stále častejšie používanou nekonvenčnou formuláciou želacej frázy. Môžeme len zopakovať, že v súčasnosti odporúčame používať ustálený výraz želám, želáme, napr. želám (želáme) ti (vám) pekný (príjemný, úspešný) deň. Skrátená podoba frázy Pekný deň! bez použitia slovesa mať sa používa tiež hojne a nemožno ju v slovenskej slovnej zásobe odmietať.


Otázka z 15. 07. 2021 bola zodpovedaná dňa 15. 07. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu majte pekný deň