Otázka:

Je slovné spojenie pitná fontána spisovné?

Heslá:

pitná fontánka

Odpoveď:

 V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ako aj v Slovníku súčasného jazyka A – G (2005) sa pri hesle fontánka uvádza ako príklad spojenie pitná fontánka. V jazykovej praxi sa používa i spojenie pitná fontána, ktoré je takisto správne, jednako by sme sa priklonili k pomenovaniu pitná fontánka, ktoré možno považovať za ustálené.

 


Otázka z 15. 07. 2021 bola zodpovedaná dňa 15. 07. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pitná fontánka