Otázka:

Ako sa správne nazýva samohláska ä?

Heslá:

ä, široké e

Odpoveď:

Samohláska ä sa nazýva „široké e”, takto sa uvádza napr. v poslednom vydaní Pravidiel slovenského pravopisu z r. 2000 v podkapitole Slovenská abeceda.


Otázka z 06. 05. 2008 bola zodpovedaná dňa 06. 05. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu ä