Otázka:

Ktorá veta je gramaticky správna do textu piesne - Neľutovali sme žiadnej roboty alebo Neľutovali sme žiadnu robotu?

Heslá:

neľutovali sme žiadnej roboty, neľutovali sme žiadnu robotu, záporový genitív miery

Odpoveď:

Obe väzby – akuzatívna väzba použitá vo vete Neľutovali sme žiadnu robotu aj genitívna väzba vo vete Neľutovali sme žiadnej roboty – sú gramaticky správne. V druhej vete je tzv. záporový genitív miery, ktorý sa v Morfológii slovenského jazyka (1966, s. 175) charakterizuje ako vcelku expresívnejší ako synonymný akuzatív. Má často príchuť ľudového alebo literárneho prostriedku a dá sa zámerne použiť ako archaizmus. V texte piesne môžete použiť obe väzby.

 

 


Otázka z 10. 06. 2021 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu neľutovali sme žiadnej roboty