Otázka:

Považujeme v slovenčine výraz „roznetka“ vo význame výbušného/pyrotechnického iniciátora za spisovný?

Heslá:

roznetka

Odpoveď:

Slovo roznetka sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) s významom „roznecovadlo na roznecovanie pyrotechnických zmesí horľavín a výbušnín“ ako spisovné, možno ho používať vo zverejňovaných textoch.

 

 


Otázka z 10. 06. 2021 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu roznetka