Otázka:

S akou predložkou sa viaže výraz siahnuť? Je spojenie siahnuť pre spisovné?

Heslá:

siahnuť

Odpoveď:

Vo význame „natiahnuť ruku za niečím s úmyslom vziať to“ sa sloveso siahnuť v slovenčine viaže s predložkou za, napr. siahnuť za kladivom, alebo s predložkou po, napr. siahnuť po knihe (porov. Krátky slovník slovenského jazyka /heslo siahať/ na www.slovnik.juls.savba.sk). Predložka pre sa v spojení s týmto slovesom v slovenčine nepoužíva. 


Otázka z 16. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 17. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu siahnuť