Otázka:

Je slovo šek vo význame poštová poukážka spisovné?

Heslá:

šek, poštová poukážka

Odpoveď:

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka je slovo šek vo význame „poštová poukážka“ hovorové slovo. Hovorové slová sú spisovné slová, no sú príznačné pre živú neoficiálnu, resp. súkromnú komunikáciu. List adresovaný čitateľom Vášho časopisu má charakter oficiálnej komunikácie, preto v ňom odporúčame uprednostniť neutrálne dvojslovné pomenovanie poštová poukážka.  


Otázka z 17. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šek