Otázka:

Čo sa označuje pomenovaním rozbrusovacia píla? Je slovo rozbrusovací spisovné? Je sloveso rozbrúsiť vo význame rozdeliť brúsením správne?

Heslá:

rozbrusovacia píla, rozbrúsiť, rozrezať, rozpíliť, kotúčová píla

Odpoveď:

     

Podľa fotografie, ktorú ste nám poslali ako prílohu vo svojom e-maile, aj podľa dokladov z internetu sa pomenovaním rozbrusovacia píla označuje (ručná) kotúčová (alebo okružná) píla na rezanie kameňa (betónu). Dokonavé sloveso rozbrúsiť, jeho nedokonavá podoba rozbrusovať a z nej utvorené prídavné meno rozbrusovací sú v slovenčine nové, v slovníkoch sa neuvádzajú, no ich utvorenie možno zo slovotvorného hľadiska obhájiť.

Ak predpokladáme, že tvrdý materiál (kameň, betón a i.) sa reže, píli, čiže rozdeľuje ostrím brúsnych kotúčov, možno konštatovať, že sa oddeľuje brúsením. Činnosti „oddeľovania brúsením“ zodpovedá sloveso rozbrúsiť a jeho nedokonavá podoba rozbrusovať, podobne ako pri významovo podobných slovesách s rovnakou predponou roz- (ktorá má aj význam „delenie celku na dve alebo na viac častí“), napr. rozrezať „rezaním rozdeliť“, rozseknúť „seknutím rozdeliť“, rozpíliť „pílením rozdeliť“, roztrhať „trhaním rozdeliť“ ap. Tak i sloveso rozbrúsiť vo význame „brúsením rozdeliť“ je správne, rovnako ako nedokonavé sloveso rozbrusovať a prídavné meno rozbrusovací.

Združené pomenovanie rozbrusovacia píla možno teda na pomenovanie opísaného prístroja používať, aj keď sa nevieme s určitosťou vyjadriť, či má aj terminologickú platnosť. Je však pomerne frekventované a v odborných kruhoch (najmä výrobcov a predajcov tohto nástroja) ustálené. Popri dvojslovnom názve sa častejšie používa aj skrátené jednoslovné pomenovanie rozbrusovačka, ktoré je tiež správne (porov. zasadacia miestnosť zasadačka).


Otázka z 24. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 28. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rozbrusovacia píla