Otázka:

Ako sa gramaticky správne skloňuje meno Pola Negri (napríklad Poline spomienky alebo osobnosť Poli/y Negri)?

Heslá:

Pola Negri

Odpoveď:

Krstné meno Pola sa skloňuje podľa vzoru žena ako iné ženské mená zakončené na samohlásku -a, pred ktorou je tvrdá alebo obojaká spoluhláska. Priezvisko Negri je nesklonné. Gramatické tvary mena Pola Negri sú: G Poly Negri, D Pole Negri, A Polu Negri, L (o) Pole Negri, I (s) Polou Negri.

Privlastňovacie prídavné meno sa tvorí pomocou prípon -in, -ina, -ino, tvary v mužskom, ženskom a strednom rode jednotného čísla sú Polin, Polina a Polino, v množnom čísle v mužskom rode životnom -ini – Polini priatelia, v ostatných rodoch -ine – Poline spomienky, privlastňovanie sa dá vyjadriť aj genitívnou väzbou podstatných mien spomienky Poly Negri.

 


Otázka z 23. 04. 2021 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Pola Negri