Otázka:

Akú predložku použiť pri preklade slovného spojenia pole dance, tanec pri tyči, tanec na tyči alebo tanec o tyči?

Heslá:

pole dance, tanec pri tyči, tanec na tyči

Odpoveď:

Tanečná a športová disciplína pole dance sa zvykne prekladať ako tanec na tyči, resp. tanec pri tyči. V korpusových zdrojoch nájdeme príklady na obidve predložky, v súčasnosti prevažuje podoba tanec pri tyči. Spojenie tanec o tyči je z gramatického hľadiska nesprávne. Pre pole dance neevidujeme oficiálny slovenský termín v zozname uznaných športov (https://www.minedu.sk/data/files/6489_zoznamuznanychsportov.xls), no keďže tento tanec či šport sa skutočne predvádza na tyči aj pri tyči, môžeme preklad pomocou predložkových väzieb tanec na tyči i tanec pri tyči považovať za vhodný.

 


Otázka z 23. 04. 2021 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pole dance