Otázka:

Čo vyjadruje pomenovanie päťdesiate roky a šesťdesiate roky?

Heslá:

šesťdesiate roky, päťdesiate roky

Odpoveď:

Súhrnné pomenovanie šesťdesiate roky označuje rozpätie rokov 1960 – 1969, teda tých rokov, ktoré majú na mieste desiatok číslicu 6. Podobne päťdesiate roky pomenúvajú roky 1950 – 1959.


Otázka z 05. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 06. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu šesťdesiate roky