Otázka:

Je správne roka či roku?

Heslá:

roka/roku

Odpoveď:

Podstatné meno rok má v genitíve jednotného čísla prípustné oba tvary – roka roku. Podoba roka sa ustálene používa v niektorých spojeniach, napr. vyše roka, pol roka, do roka a do dňa, z roka na rok. V ostatných prípadoch možno použiť podoby s príponou -a aj -u, napr. na začiatku školského roka/roku, do nového roka/roku.


Otázka z 11. 12. 2008 bola zodpovedaná dňa 15. 12. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu roka/roku