Otázka:

Aký tvar má priezvisko Ďurčanský v spojení so slovom rodina? Akú podobu má toto priezvisko, keď ide o manželov Valentínu a Viliama?

Heslá:

rodina Ďurčanská

Odpoveď:

Pri priezvisku Ďurčanský, ktoré má tvar prídavného mena, je v spojení so slovom rodina správna podoba rodina Ďurčanská.  

 V spojení s rodnými menami manželov má priezvisko Ďurčanský tvar množného čísla – Valentína a Viliam Ďurčanskí.


Otázka z 11. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 14. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodina Ďurčanská