Otázka:

Je správne po slovensky výraz preškrtnúť, škrtáme ceny?

Heslá:

škrtať, preškrtnúť

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa uvádza sloveso preškrtnúť s výkladom „prečiarknuť“, napr. preškrtnúť nevhodné slovo. Sloveso škrtať má významy 1. „prudko trieť po niečom za sprievodu praskavého zvuku; takýmto trením zapaľovať“, napr. škrtať zápalkou 2. „robiť cez niečo čiary a tým rušiť, vyčiarkovať; prečiarkovať“, napr. škrtať slová, časti textu. O správnosti používania slov sa môžete presvedčiť aj v elektronickej podobe slovníkov sprístupnenej na našej stránke slovnik.juls.savba.sk.

Vo vete Škrtáme ceny je sloveso škrtať použité v prenesenom význame „znižovať“.

 

 


Otázka z 01. 04. 2021 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu škrtať