Otázka:

Chcem si overiť správnosť slova „predĺžujú" vo vete: Zámerne predĺžujú chvíľku napätia. Našla som ju v knihe Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia.

Heslá:

predlžovať, predĺžiť

Odpoveď:

Vo vete, na ktorú ste sa spytovali, je tvar slovesa predlžovať napísaný chybne. Nedokonavé sloveso predlžovať vo svojej paradigme neobsahuje dĺžeň. Dokonavé sloveso predĺžiť zas dĺžeň obsahuje, podobne aj prídavné meno predĺžený. Azda to je dôvod, prečo použila autorka knižnej publikácie pravopisne nesprávnu podobu. Dej vo vete prebieha, preto má byť použitý tvar nedokonavého slovesa. Správna podoba vety je: Zámerne predlžujú chvíľku napätia.

O správnosti používania slovies predlžovať a predĺžiť sa môžete presvedčiť v kodifikačných príručkách, ktoré sú v elektronickej podobe sprístupnené na našej stránke slovnik.juls.savba.sk.

 

 


Otázka z 01. 04. 2021 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2021

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predlžovať